- lopende projecten
- afgeronde projecten
- referenties en links


Brammer Friesland BV
Joure

Nieuwbouw woning
Oosthem

Multifunctioneel Centrum IJlst

Projecten

Op deze pagina kunt u onze lopende en nieuwe projecten bekijken.
Bekijk hier onze afgeronde projecten.

Nov '17 - Aug '18 Nieuwbouw Villa Harinxmaland  Sneek
Jan '18 - Juni '18 Verbouw en uitbreiden Woning WilhelminaOord    St Nicolaasga
Mei '18 - Aug '18 Verbouw en uitbreiden Woning WilhelminaOord    Sneek
Mei '18 - Sept '18 Verbouw directeurswoning Voormalige Zuivelfabriek Nyesyl
Juni '18 - Jan '19 Nieuwbouw vakantiewoning Midsland aan Zee   Terschelling
Juli '18 - Mrt '19 Nieuwbouw Badhuus Willemskade     Harlingen
Juli '18 - Aug '19 Nieuwbouw Prins Maurits School   Leeuwarden
Eind 2018 Start Verbouw en Uitbreiding basisschool  Sexbierum
Eind 2018 Nieuwbouw 2 woningen en 4 appartementen Nyesyl

 


 

 

 

BouwCollectief Sneek bv, adviseert & realiseert